DSC_0442.JPG

Strandrydding 2020 - Stikk UT og plukk!

Vil du rydde strender og vassdrag og motta pant for søppelet samtidig? Friluftsrådet betaler hundre kroner i pant per sekk du fyller og leverer på gjenvinningstasjonen i våre medlemskommuner. I fjor ble det plukket 66360 kg gjennom ordningen og vi fortsetter innsatsen mot plastavfall i sjø og vassdrag i 2020.

Ingen kan rydde alt, men alle kan rydde litt.

Søppel på våre strender er et stort problem som vi sammen må gjøre noe med. Miljødirektoratet har også i år bidratt med penger slik at vi kan dekke utgifter til arbeidet. Friluftsrådet gir deg 100 kr per sekk du plukker og leverer til avfallsmottak.


Nytt i år er at vi ikke kan betale ut pant til privatpersoner. Alle kan fortsatt delta i panteordningen, det vi er opptatt er at panten skal gå til et allmennyttig formål. Derfor har vi lagt inn en del forslag til hva panten kan gå til, du kan velge et av de eller skrive inn et annet formål. Dersom nabolaget, familien, vennegjengen, e.l. ønsker å plukke søppel sammen og få pant til å dekke utgiftene til utstyr, bil/båt-kjøring osv. anbefaler vi at dere blir enige om å opprette et "ryddelag". Dere trenger ikke å registrere ryddelaget noe sted, og dere kan bruke en privat bankkonto for å få utbetalt panten.
 
Vi har ikke valgt å stoppe panteordningen på grunn av COVID-19 og smittefare slik situasjonen er på nåværende tidspunkt. Dugnaden i kampen mot marin forsøpling er også viktig, men hensynet til situasjonen med virusspredning må komme først. Derfor ber vi alle om vurdere sin egen sikkerhet og helse før de plukker. Følg med på myndighetenes råd og vedtak og rett dere etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder. De som er ilagt isolasjon eller karantene må selvfølgelig følge de restriksjoner de blir ilagt. Legg også en plan for levering av avfallet dere har plukket, kan dere levere det på gjenvinningsstasjonen eller har dere mulighet til å oppbevare det til senere?
 
 
 
 
 
 
 
Les mer om ordningen og bestill pantelapper på stikkutogplukk.no.
Spørsmål kan sendes til patrick@stikkut.no eller på tlf 971 41 386.