ulrik.png

Strandrydding 2019

Hvor mange tonn med søppel fikk vi fjernet fra strendene våre i 2019 nådde vi målene våre, og hvor mange var med? Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal hadde to hovedsatsinger i kampen mot marin forsøpling.

Smøla utpeker seg som den kommunen med mest plastsøppel på holmer, skjær og strender på våre trakter. Her har vi engasjert to profesjonelle strandryddere, Mona og Sivert, som kaller seg Plastjegerne. I tillegg til å drive rydding med egne båter og utstyr bidrar de to også til å organisere arbeidet med strandrydding i Smøla sammen med Friluftsrådet og kommunen.  Fra 26. april til 12. mai arrangerte vi en felles strandryddedugnad på Smøla der lag og foreninger som deltok fikk tildelt motivasjonsmidler fra kommunen og Friluftsrådet fordelt etter antall dugnadstimer. Totalt 225 frivillige fra 15 lag og foreninger utførte 1 297 dugnadstimer og fikk til sammen utbetalt 100 000 kroner! Vi har laget en egen kortfilm om Plastjegerne.
antall-tonn-pr-mnd-2019.png

Panteordningen vår, "Stikk UT og plukk!" fortsetter å vokse for hvert år. I år har ordningen stått for rundt 600 aksjoner og vi anslår at nesten 2000 personer har ryddet en eller flere ganger. Friluftsrådet har fokusert på å gjøre administrasjonen av ordningen mer effektiv, både for strandrydderne og seg selv. I underkant av 100 organisasjoner, klasser, lag og foreninger har deltatt i panteordningen. Noen utvalgte organisasjoner som har plukket mer enn ett tonn hver i 2019: Ekkilsøy kvinne og familielag/Ekkilsøy kristne forsamlingshus, Kjønnøy velforening, Male Bygdahus, Midsund slekt- og historielag, Smøla musikkorps og Sør-Tustna skole. Den som imponerer mest er likevel vinner av Møre og Romsdal sin miljørpris i 2019: Ulrik på ti år! Med støtte fra Stikk UT og plukk! har Ulrik og familien samlet inn mange tonn marint avfall i år. NRK har også laget en reportasje om Ulrik som sier han vil bruke panten til å reise til Hellas eller Italia for å hjelpe til på et dyrehospital som hjelper skadde skilpadder.

For 2019 hadde Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal satt seg som mål å samle inn tilsammen 75 tonn marint avfall gjennom de ulike ordningene. 40 tonn av disse gjennom panteordningen. Innbyggerne i Nordmøre og Romsdal gikk mann av huse og bestilte pantelapper på https://stikkutogplukk.no/ og fra mars til juli var det allerede registrert inn 40 tonn. Målet ble justert til 55 tonn og flere pantelapper ble laget til de som ønsket å være med. Iløpet av høsten ble også 55 tonn passert og nå i starten av desember er over 60 tonn strandsøppel registrert som innlevert på gjenvinningsstasjonenene rundt om i distriktet. Med over 35 tonn plukket på Smøla av Plastjegerne og i felles strandryddedugnad nærmer vi oss 100 tonn marint avfall, og enda er ikke alt  registrert inn!
Fordeling-innsamlet-avfall-etter-vekt.png

Vi i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal er stolte over den enorme innsatsen innbyggerne i vårt område legger ned og det imponerende engasjementet som vises. Både gjennom panteordningen og de andre ordningene ser vi at alle stiller opp og ikke er redde for å bidra med bruk av egne båter, biler, traktorer, hengere og ikke minst egen tid.

Takk for innsatsen i år, vi er spent på hva vi sammen kan få til i 2020!