Turbok.JPG

Om oss

«Friluftsliv for  alle hele året!» er Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal sin hovedmålsetting. Friluftsrådet er et kommunalt oppgavefellesskap med 13 eierkommuner. Friluftsrådet jobber for å tilrettelegge for et aktivt friluftsliv for alle innbyggerne i våre kommuner, gjennom et utstrakt samarbeid med lag, organisasjoner, kommuner og fylkeskommunen.


"Friluftsliv for alle hele året"

Dette er Friluftsrådets visjon og her er en liste med noen av de oppgavene vi jobber særlig med:

  • Turtrimmen Stikk UT!
  • Friluftsskoler for barn og ungdom
  • Aktivitetstiltak og folkehelse
  • Læring i friluft for skoler og barnehager
  • Skilting av turstier
  • Strandrydding og marin forsøpling
  • Fremme allemannsretten
  • Sikre tilgang til friluftsområder og turstier

Friluftsrådet er tilsluttet Forum for natur og friluftsliv (FNF) Møre og Romsdal. FNF Møre og Romsdal er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjoner i fylket.

Våre medlemskommuner er:

Aukra, Aure, Averøy, Hustadvika, Gjemnes, Heim, Kristiansund, Molde, Rauma, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll. 

Les mer styret, årsmøte og våre sentrale dokumenter her.