Turbok.JPG

Om oss

«Friluftsliv for  alle hele året!» er Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal sin hovedmålsetting. Friluftsrådet er et interkommunalt samarbeid mellom 13 kommuner, samt Norges Jeger- og Fiskerforbund Møre og Romsdal. Friluftsrådet  jobber for å tilrettelegge for et aktivt friluftsliv for alle innbyggerne i våre kommuner, gjennom et utstrakt samarbeid med lag, organisasjoner, kommuner og fylkeskommunen.


"Friluftsliv for alle hele året"

Dette er Friluftsrådets visjon og her er en liste med noen av de oppgavene vi jobber særlig med:

  • Turkassetrimmen Stikk UT!
  • Friluftsskoler for barn og ungdom
  • Nærtursatsingen KulTUR
  • Kursportalen aktivportalen.no
  • Tilrettelegging og bygging av turløyper
  • Skilting av turstier
  • Ulike kurs relatert til i friluftsliv
  • Fremme allemannsretten
  • Sikre tilgang til friluftsområder og turstier

Friluftsrådet er tilsluttet Forum for natur og friluftsliv (FNF) Møre og Romsdal. FNF Møre og Romsdal er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjoner i fylket.

Våre medlemskommuner er:

Aukra, Aure,  Averøy, Hustadvika, Gjemnes, Heim, Kristiansund, Molde, Rauma, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll. 

Sentrale dokumenter:

Friluftsrådets vedtekter

Strategi 2019 - 2023