Styring og planer

Friluftsrådets 13 medlemskommuner kan ha representant i styret og kommunene avgjør selv hvem de oppnevner som styremedlem. Møre og Romsdal Jeger og Fiskeforening har også en plass i styret. Nytt styre, styreleder og nestleder velges formelt av årsmøtet og nye kommuner får sine representanter vedtatt da.

Styret i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal for perioden 2020 - 2023.

Kommune

Fast styremedlem

Vara styremedlem

Hustadvika

Hans Bjarne Tennøy

STYRELEDER

Erling Hustad

Sunndal

Maja Solli

STYRETS NESTLEDER

Siv-Grete Sponås

Kristiansund

Jan Richard Meek

 

Molde

Sindre Pedersen

Erling Thoresen-Vestre

Averøy

Ragnhild Sophie Berthinussen

 

Rauma

Harald Krøvel

Rolf Herman Bjerkeli

Surnadal

Henrik Blekken

Egil Nedal

Aure

Mari Thevik

Stein Brage Raanes

Tingvoll

Inger Helene Hagen Sira

Grete Lene Serikstad

Aukra

Anita Oterhals Eide

Rita Rognskog

Heim

Marit Liabø Sandvik

John Ole Aspli

Smøla

 
Magnhild Rovik
 

Gjemnes

Arild Nordengen

Stine Bjerkeset


Møteplan - kommende