Sparebankstiftelsen.png

Sparebankstiftelsen Nordvest støtter friluftskolen!

Friluftskolene på Nordmøre støttes av Sparebankstiftelsen Nordvest og vi kan gi enda bedre tilbud til enda flere barn i sommer! Vi har fylt opp noen uker, men det er fortsatt ledige plasser.

Takk!

Sparebankstiftelsen Nordvest skriver at de synes Friluftskolen gjør en fantastisk jobb/samfunnsansvar for samfunnet og folkehelsen. Vi er glade for anerkjennelsen og for at de vil være med oss på laget.