Aamotan_2.jpeg

Anlegg

Tilrettelegging med  turstier, bruer, rasteplasser o.l. kan bidra til at flere kommer seg ut og i aktivitet. Tilretteleggingstiltak kan også bidra til å kanalisere ferdselen vekk fra de mest sårbare delene av et friluftsområde. 

Har du ideer, ønsker eller planer om å bygge et anlegg? 

Nedenfor finner du lenker til flere sider som gir informasjon, tips og råd i forbindelse med bygging av ulike friluftslivsanlegg. Sidene gir også råd om valg av tekniske løsninger, materiavalg og viser konkrete eksempler. 

Husk at det er svært viktig å innhente nødvendige tillatelser fra myndigheter og grunneiere samt at naboer må varsles før tiltak igangsettes. Alle ildsteder må godkjennes av lokalt brannvesen.

Ta gjerne kontakt med friluftsrådet som kan bistå med informasjon og rådgiving.