Sparebank1nordmoere.png

Sparebank1 Nordmøre støtter friluftskolen!

Friluftskolene på Nordmøre og i Romsdal støttes av Sparebank1 Nordmøre og vi kan gi enda bedre tilbud til enda flere barn i sommer! 
Takk!