IMG_9220.jpg

Skjærgårdstjenesten

Med tjenestebåten "Rigmor" skal Skjærgårdstjenesten Møre og Romsdal jobbe med å gjøre kystnære friluftslivsområder attraktive og tilgjengelige for innbyggerne. I tillegg har Skjærgårdstjenesten også en viktig rolle i kampen mot marin forsøpling.

Skjærgårdstjenesten har jobbet med tilrettelegging, drift og skjøtsel av friluftsområder som eies av det offentlige siden starten i Oslofjorden i 1992. I årene som har gått har Skjærgårdstjenesten blitt gradvis utvidet til å omfatte hele kysten fra svenskegrensa til og med Hordaland. I 2017 fikk man gjennomslag i stortinget for å utvidelse av tjenesten til Møre og Romsdal, og i juli 2018 var vår første tjenestebåt på plass i Ålesund. Båten har fått navnet "Rigmor" etter gudmor Rigmor Andersen Eide som i 2017 var den stortingsrepresentanten som sto i front for å få midler til etablering av skjærgårdstjeneste i Møre og Romsdal inn i statsbudsjettet.
IMG_9846.jpg

Skjærgårdstjenesten Møre og Romsdal er et spleiselag mellom staten ved Miljødirektoratet, fylkeskommunen og friluftsrådene i fylket. Kommunene bidrar gjennom medlemskontingent til de to friluftsrådene, Sunnmøre friluftsråd og Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal. Den daglige driften av Skjærgårdstjenesten er det Sunnmøre Friluftsråd som står for, mens Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal tar seg av ledelsen i driftsstyret. Torgeir Sund er ansatt som skipper og leder i Skjærgårdstjenesten Møre og Romsdal.

I samarbeid med friluftsrådene og kommunene jobber Skjærgårdstjenesten med å legge ut flytebrygger, lage stier, etablere bålplasser, sette opp toalett, plassere gapahuker/padlehuker, klippe gress, rydde og stelle med offentlige sjøbaserte friluftslivsområder i medlemskommunene. I tillegg kan tjenestebåten brukes i samarbeid med Statens naturoppsyn og til å transportere innsamlet marint avfall.

Ønsker du å vite mer om Skjærgårdstjenesten Møre og Romsdal, kan du kontakte Ola Fremo på 957 32 511 eller ola@stikkut.no.

I disse videoene kan du se litt av det Skjærgårdstjenesten Møre og Romsdal driver med: