IMG_8898.jpg

Stilling ledig

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal (FNR) lyser ut stillingen fagleder friluftsliv med snarlig tiltredelse. FNR har som visjon, "Friluftsliv for alle hele året", og jobber med en rekke friluftslivsrelaterte oppgaver i medlemskommuner og sammen med frivilligheten i Nordmøre og Romsdal. FNR er samlokalisert i Molde med bl.a. FNF, idrettskretsen, skikretsen og Nasjonalforeningen i Møre og Romsdal.

Fagleder friluftsliv, 100% fast stilling

Mål for stillingen

Stillingen skal bidra til at Friluftsrådet når målene som er nedfelt i strategiplanen og i gjeldende årsplan. Aktuelle oppgaver for stillingen vil være:

  • FNR har medarbeidere med høy kompetanse, og fagleder-stillingen skal medvirke til tverrfaglighet og samarbeid med fylkeskommunen, medlems-kommunene og frivillig sektor.
  • Stillingen har sammen med leder et ansvar for at FNR når sine fastlagte mål, og medvirker til god økonomisk drift. 
  • Stillingen har spesielt et ansvar for satsingen på friluftsskoler, Skjærgårdstjenesten, kystfriluftsliv og arbeidet mot marin forsøpling.
  • Stillingen skal medvirke til gode interne rutiner og systematisk HMS arbeid i organisasjonen.
  • Stillingen skal medvirke til prosjektstyring og rapportering til eiere og tilskuddshavere.

Søknadsfrist 15. mars

Send din søknad til ola.fremo@friluftsraad.no Telefon: 95732511

  Les mer i vedlagt stillingsbeskrivelse:
download  Stillingsbeskrivelse-for-Fagleder-friluftsliv.pdf  
 Les om Friluftsrådets planer i 2019 i vedlagte strategiplan:
download   Strategiplan-2019-2024.pdf
    
download   Vedtekter Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal.pdf