Turbok.JPG


Om oss

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal jobber for å tilrettelegge for et aktivt friluftsliv for alle innbyggerne i våre medlemskommuner.


Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal er et interkommunalt samarbeid mellom 17 kommuner og Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) Møre og Romsdal. Friluftsrådet har et utstrakt samarbeid med kommuner, fylkeskommunen, lag og organisasjoner. 

Friluftsrådets visjon er "Friluftsliv for alle hele året", og Friluftsrådet jobber særlig med følgende oppgaver:

  • Turkassetrimmen Stikk UT!
  • Friluftsskoler for barn og ungdom
  • Nærtursatsingen KulTUR
  • Kursportalen aktivportalen.no
  • Tilrettelegging og bygging av turløyper
  • Skilting av turstier
  • Ulike kurs relatert til i friluftsliv
  • Fremme allemannsretten
  • Sikre tilgang til friluftsområder og turstier
Følgende kommuner er medlem av Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal: Aukra, Aure,  Averøy, Eide, Fræna, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Midsund, Molde, Nesset, Rauma, Sandøy, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll. 

Friluftsrådet er tilsluttet Forum for natur og friluftsliv (FNF) Møre og Romsdal. FNF Møre og Romsdal er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjoner i fylket.