Om oss

 «Friluftsliv for  alle hele året!», er Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal sin hovedmålsetting. Friluftstrådet er et interkommunalt samarbeid og består av 15 kommuner og Norges Jeger- og Fiskerforbund Møre og Romsdal. Friluftstrådet  har et utstrakt samarbeid med lag, organisasjoner, kommuner og fylkeskommunen om å fremme livskvaliteten og gleden friluftslivet gir.

Følgende kommune er i dag med i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal:

Aukra, Averøy, Eide, Fræna, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Midsund, Molde, Nesset, Rauma, Sandøy, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll. 

Friluftsrådet jobber særlig med følgende oppgaver:

Fremme allemannsretten

Tilgang til friluftsområder og turstier

Turkassetrimmen Stikk UT!

Friluftsleirer for barn og ungdom

Nærtursatsingen KulTUR

Bygging av turløyper

Skilting av turstier

Kurs i friluftsliv

Friluftsrådet er tilsluttet Forum for natur og friluftsliv (FNF) Møre og Romsdal. FNF Møre og Romsdal er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjoner i fylket.

Sentrale dokumenter:

Friluftsrådets vedtekter

Strategiplan 2010-2015