Skjermbilde.JPG

Naturhensyn ved opparbeiding av badestrender med skjelsand

FNF Møre og Romsdal arrangerte 15.9. et webinar om hvordan man ivaretar naturmangfold ved etablering av kunstige badestrender ved utlegging av skjellsand. Webinaret bygger på rapporten «Naturhensyn ved opparbeiding av badestrender med skjelsand» av marinbiolog Magnus Tornes og gir et lite dykke ned i temaet som også har overføringsverdi til annen tilrettelegging i naturen.  Webinar og rapport finner du her: