Ute_bilde_vinter.png

Friluftsrådet med på nytt "Læring i friluft" -prosjekt

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal er valgt ut til å delta i et nasjonalt tre-årig prosjekt i Læring i friluft for alle13 skoler i vår region får delta.

Vi er ett av seks friluftsråd som får delta i det nasjonale skole-prosjektLæring i friluft for allesom Friluftsrådenes landsforbund (FL) skal drifte. Prosjektet er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB, og måletmed prosjektet er å få skolene til å ta i bruk naturen og nærmiljøet som læringsarena i alle fag.

Dette vil styrke skolesatsinga til friluftsrådet i tiden framover. Og vi får erfaring og lærdom som vi håper skal komme alle skolene i vår region tilgode på sikt.

Prosjektleder for «Læring i friluft for alle» i Nordmøre og Romsdal blir Marte Melbø. Hun er faglærerutdannet ved Høyskolen i Volda og har jobbet som lærer på ulike skoler før hun begynte i friluftsrådet. Hennes oppgave blir nå å hjelpe skolene med å bygge en kultur for å bruke uteområdet som metode i undervisninga i alle fag, -gi kurs til lærere med fokus på praktiske aktiviteter ute, og skape arena for deling av undervisningsopplegg mellom lærere, trinn og skoler.

For å kvalifisere oss til å være med i prosjektet måtte vi på relativt kort tid skaffe minst 10 deltagende skoler. Vi sendte brev til alle skoleledere i midten av desember og det tok ikke lang tid før de første skolene tok kontakt. Før jul hadde seks skoler vist interesse og i januar kom de det flere til så nå har vi 13 skoler som ønsker å være med. Vi jobber med å få på plass full-finansiering slik at alle de tretten skolene som har meldt seg på skal få delta.

I løpet av våren må vi få på plass formelle avtaler med disse skolene og forberede oss til prosjektoppstart til høsten. 

Følgende skoler har meldt seg på prosjektet:

Batnfjord skule                                         Gjemnes

Haukås skole                                           Hustadvika

Allanengen skole.                                    Kristiansund

Dale barneskole                                       Kristiansund

Frei skole                                                 Kristiansund

Norlandet ungdomsskole                         Kristiansund

Eidsvåg barne- og ungdomsskole           Molde

Indre Nesset barne- og ungdomsskole    Molde

Sellanrå skole                                          Molde

Måndalen barne- og ungdomsskole        Rauma

Åfarnes skole                                           Rauma

Gjøra oppvekstsenter                              Sunndal