_MG_6874.lr.jpg

Er du i tvil om et bål kan skade naturen eller skape brannfare så er det riktig å bruke primus istedet.

15. april starter bålforbudet over hele landet!

Fra 15. april til 15. september er det generelt forbud mot åpen ild i skog og utmark over hele landet, med unntak av godkjente bålplasser. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann (tekst fra Norsk Friluftsliv).

Forbudet gjelder all utmark - det omfatter skog, lyng, gress, snaufjell, holmer og strandområder. Men bålreglene åpner for bruk av skjønn. Du kan tenne opp bål i tilfeller hvor det ikke åpenbart kan medføre brannfare. Det kan for eksempel være der det fortsatt er mye snø, etter mye nedbør, eller på sand, i god avstand fra vegetasjon.

Allerede svært tørt
Mange steder er det allerede svært tørt og derfor er det allerede nå stor fare for at det lett kan oppstå en brann. Følge med på informasjon fra hjemkommunen og lokalt brannvesen, i tilfelle det blir innført totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs. Der vil du også finne informasjon om tilrettelagte og godkjente bålplasser. på yr.no finner du også varsler om skogbrannfare.

Norsk Friluftsliv og Hold Norge Rent har i samarbeid utarbeidet grill- og bålvettregler, med gode råd når man er ute i naturen:
1. Unngå bruk av engangsgrill
Engangsgriller er et stort forsøplingsproblem og kan også gjøre skade på svaberg, gress og annen vegetasjon. Kjøp heller en bærbar flerbruksgrill og sett den på et trygt underlag som for eksempel sand. Du kan også oppsøke godkjente grill- eller bålplasser. Mange kommuner har satt opp offentlige griller som alle kan benytte seg av.
2. Unngå bruk av engangsprodukter
Ta med tallerkener, bestikk, kopper m.m. hjemmefra i stedet for å kjøpe engangsprodukter. Forsøk også å begrense bruken av tennvæske og opptenningsbriketter.
3. Respekter forbudet mot åpen ild i skog og mark
Fra 15. april til 15. september er det generelt forbud mot åpen ild i skog og utmark med unntak av godkjente bålplass. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.
4. Unngå å gjøre skade på friske trær
Hvis du skal grille på bål, kan du bruke tørre kvister du finner i skogen, men unngå å gjøre skade på friske trær. Husk også at verneområder og nasjonalparker har egne bestemmelser knyttet til sanking av ved, bruk av etablerte bålplasser, forbud mot åpen ild m.m.
5. La grillen bli helt avkjølt etter bruk
Vær helt sikker på at grillen er kald før den pakkes ned. Ha med en stor flaske vann til slukking av grillen. Engangsgriller må være helt kalde før de kastes i en avfallsdunk eller tas med hjem.
6. Ta med alt avfall hjem
Ta alltid med alt avfall og alle matrester hjem. Dette kan skade både dyr og miljø - og forsøpling er lite hyggelig for de som kommer etter. Plukk gjerne også opp annet avfall som er kommet på avveie. Bruk Hold Norge Rents sporløspose eller ta med noe annet å ha avfallet i.