DSC_0015.JPG

Vi mener: Bruk tiltakspakker på aktivitet og en styrket folkehelse

Det offentlige drøfter og iverksetter i disse dager ulike tiltakspakker som skal sette hjulene i gang når koronapandemien avtar og næringsliv og kommuner skal samhandle om gode tiltak. I en tid som er tøff for mange, må vi nå lete etter de kloke tiltakene som gir umiddelbar virkning på aktivitet, som er bærekraftige og som styrker folkehelsa på samme tid.

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal foreslår at våre kommuner og fylkeskommunen lager en bred sammensatt tiltakspakke for å få flere raskt i arbeid og samtidig tilrettelegge for mer fysisk aktivitet for store og små. 
Nedenfor følger friluftsrådets forslag til tiltak som gir 3 goder samtidig: arbeid, folkehelse og bærekraftig samfunnsutvikling.

1. Tiltak som kan iverksettes rimelig raskt
 • Fullføre ferdig planlagte sykkelveger og fjerne identifiserte flaskehalser på eksisterende sykkeltraseer.
 • Massiv utbygging av solide sykkelstativer og sykkelskur på arbeidsplasser, skoler, offentlige bygg, butikker osv.
 • Støtte til bedrifter som iverksetter sykkeltiltak for ansatte.
 • Bygge turtraseer fra boligområder til friluftsområder og grønne lunger.
 • Ruste opp uteområdene i barnehager og skoler.
 • Ruste opp kommunale lekeplasser.
2. Tiltak som krever politisk medvirkning
 • Ruste opp grønne lunger, parker og badeplasser
 • Skilting og oppmerking av sykkeltraseer i vegbanen.
 • Starte arbeidet med sti og løypeplaner (Plan for friluftslivets ferdselsårer).
 • Bygge kyststier og turveger nært der folk bor. 
 • Etablere ordningen med «Sykkelvennlige arbeidsplasser» i kommunale foretak og enheter, samt gi støtte til private bedrifter som ønsker dette.
 • Bygge flere og utvide parkeringsplasser på utfartsknutepunkter.
 • Bygge gapahuker til alle barnehager og skoler i deres nærområde som arenaer for uteundervisning og nærturmål.
 • Bygge friluftsporter (tilrettelagte friluftsområder) ved turknutepunkt.
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal har som samfunnsoppdrag å få folk ut på tur for å styrke folkehelsen i vår region. Vi jobber for dette i samarbeid med våre 13 medlemskommuner og alle andre aktuelle partnere. Friluftsrådet har de to siste årene kartlagt friluftsområder i samarbeid med kommuner, fylkeskommunen og Miljødirektoratet og kunnskapsgrunnlaget er godt nok for å iverksette tiltak og planer for å få enda flere ut på tur og hverdagsaktivitet.

Friluftsrådet jobber hver dag for friluftslivet og folkehelsa, men det er kommunene våre som sitter på den største verktøykassa for friluftsliv og aktivitet, for at alle skal stikke ut -hele året!