morotur_mars_2020_lav_til_banner.JPG

Vi har fått ny Morotur!

Morotur er Møre og Romsdal sin egen database for turruter og friluftslivsdata. Databasen driftes av fylkeskommunen og er svært viktig for friluftslivet i fylket. Blant annet ligger den til grunn for Stikk UT! Nå har Morotur fått en skikkelig oppgradering og vi gleder oss til mulighetene dette gir.

- Vi har to hovedmålsetninger med morotur. Det ene er å gjøre folk oppmerksomme på alle turmulighetene som finnes i våre nærmiljø og på den måten skape mer friluftslivsaktivitet. At Stikk-UT! tar i bruk datasettet er med på å løfte kvaliteten på innholdet og gjøre det kjent blant folk. Et supert samarbeid mellom friluftsråd, frivillige, kommunene og fylkeskommunen. Det andre målet er å synliggjøre og få en oversikt over steder hvor det drives friluftslivsaktivitet og på den måten legge grunnlag for en god friluftslivsforvaltning. Begge målene handler egentlig om det samme, nettopp å skape god folkehelse gjennom mer aktivitet i naturen på en bærekraftig og naturvennlig måte. Dette sier Petter Jenset, rådgiver friluftsliv i Møre og Romsdal Fylkeskommune.
morotur_-_elvastien.JPG

Morotur - vår alles turportal!

Tenk at vi er så heldige å ha en fylkeskommune som drifter en egen turportal! Møre og Romsdal fylkeskommune opprettet i 2009 en egen nettside som inneholder tips til fine turer i hele fylket. Rutebeskrivelser,  fine bilder, gps-spor og faktaopplysninger om turene gjør det enkelt å finne frem til en tur som passer den enkelte. 

Nå framstår Morotur i ny og forbedret utgave. Blant annet vil bedre kart- og listevisninger gjøre det enklere å finne frem i databasen, og kartfesta interessepunkter kan gjøre turopplevelsene dine bedre. Gapahuker, teltplasser, badeplasser, toalett og fiskeplasser er noe av det vi kan dele i Morotur. I tillegg vil alle turene etter hvert komme i engelsk utgave. På siden finner man nå mer enn 2000 turbeskrivelser sendt inn av frivillige rundt om i hele fylket. Turbeskrivelsene er delt inn i kategoriene; fotturer, skiturer, sykkelturer og padleturer. Friluftsrådene har et godt samarbeid med morotur, og henter alle turbeskrivelsene til Stikk UT! herifra.

Det er fylkeskommunen som utvikler og drifter løsningen, men det er frivillige og ansatte i kommuner, friluftsråd og organisasjoner som bidrar med data.  Hvis du ønsker å bidra med dine turer og steder, så finner du mer informasjon om dette her.


God tur!