IMG_20190118_152230_resized_20190124_025103154.jpg

Stikk UT! Bedrift, nå også i skisesongen!

For første gang tilbyr vi bedriftsløsning for Stikk UT! Ski-sesongen også. Det fungere på samme måte som Stikk UT!

Stikk UT! Bedrift har blitt et populært aktivitets-tiltak på mange arbeidsplasser. I Stikk UT! -sommersesongen hadde vi i år 3350 deltakere med gjennom Stikk UT! Bedrift. Til sammen registrerte disse imponerende 139 734 turer! Nå håper vi at mange blir med videre når vi presenter den samme løsningen i forbindelse med Stikk UT! Ski. Som navnet sier er Stikk UT! Ski for de som går på ski. Stikk UT! ski-turmålene er plasser ut i traseer som blir tråkket av løypemaskiner eller scootere og nås best med langrenn- eller turski.

Oversikt over årets Stikk UT! ski-turmål finner en på Stikkut.no under Turmål. 

Toppliste
Vi har fått en del tilbakemeldinger på topplistene og vil nå jobbe for ulike måter å sortere topplistene på. I årets Stikk UT! Ski-sesong vil det være antall turer som danner utgangspunkt for topplista og ikke antall turmål. Det vil si at alle turer teller og en trenger ikke dra langt avgårde på nye steder for å komme høyt opp på lista. Men merk dere at en på samme måte som før kan velge hvilken liste en vil se på, så den som ønsker å samle flest mulig turmål må gjerne gjøre det.

Friluftsrådet tilbyr følgende Stikk UT! Ski Bedrifts-pakker i 2020:
En kan melde seg på både ski og sommer 2020 sesongen allerede nå til redusert pris.

Grønn pakke:  
Inkluderer tilgang til registreringsløsning og statistikk for ansatte i bedriften
Toppliste over alle bedriftene som er med i Stikk UT! Bedrift
Pris ski: kr 2 000
Pris sommer: kr 2 900
Tilbud både ski og sommer 2020: kr 4 000

Blå pakke:
Inkluderer tilgang til registreringsløsning og statistikk for ansatte i bedriften
Toppliste over alle bedriftene som er med
Mulighet til å legge til avdelinger (maks 6)
Logo på stikkut.no under; Stikk UT! Bedrifter blå og rød pakke:
Pris ski: kr 10 000
Pris sommer: kr 13 000
Tilbud både ski og sommer 2020: kr 20 000

Rød pakke:
Inkluderer tilgang til registreringsløsning og statistikk for ansatte i bedriften
Toppliste over alle bedriftene som er med
Mulighet til å legge til avdelinger (maks 10)
Logo på stikkut.no under; Stikk UT! Bedrifter blå og rød pakke:
Muligheten til å sponse ett av årets turmål med logo på baksiden av kodekortet som ligger i turkassen (i tillegg oppfordrer vi bedriften til å bruke dette turmålet til noe spesielt i løpet av sesongen. Eks; arrangerer fellesturer, motbakkeløp, familiedag eller lignende. )
Pris ski: kr 17 000
Pris sommer: kr 21 000
Tilbud både ski og sommer 2020: kr 31 000

Påmelding til Stikk UT! -bedrift gjøres fortløpende her: Ønsker du mer informasjon ta kontakt med oss;

Kontaktperson Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal: 
Marte Melbø, marte@stikkut.no   Tlf: 472 52 012

Kontaktperson Sunnmøre Friluftsråd:
Malin Ytterhaug Giske, malin@friluftsraadet.no   Tlf: 959 353 74