P1180443.JPG

Til lokalvalget 2019 - Hva om barn hadde stemmerett?

Hvis barn hadde stemmerett, ville vi trolig prioritert arealer og ressurser slik at vi i langt større grad kunne være fysisk aktive gjennom utendørs lek, fysisk aktivitet og friluftsopplevelser.  Gevinsten av en slik satsing ville vart livet ut for den enkelte og de samfunnsmessige helsegevinstene (som er en liten del av effekten) ville vært svært stor.

Ni av ti nordmenn går tur og tre av fire bader utendørs ifølge levekårsundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå. Friluftsliv er en viktig del av vår kultur og identitet. Kombinasjonen av fysisk aktivitet, naturopplevelser, stillhet og ro gjør utrolig godt for fysisk og psykisk helse. Ikke rart at alle roser tiltak for friluftslivet som Stikk UT!, friluftsskole, kurs i kart og kompass, utstyrsutlån, tilrettelagte badeplasser, stier og sykkelløyper.

Men hvordan ivaretas friluftslivet når det kommer til de harde realiteter? Hva blir resultatet når utbyggingsinteresser truer de viktige friluftslivsområdene? Hvordan prioriteres friluftsliv når det strammer seg til i budsjettforhandlingene? Vi trenger partier og politikere som anerkjenner verdien av fysisk aktivitet og friluftsliv og som tørr å prioritere dette i den politiske hverdagen med sterke interesser og økonomisk press. Er barna tilfreds med våre prioriteringer?

I vår region er det blant annet behov for
- at barn i barnehagen får leke i skog og mark systematisk og ofte. Likedan for skolebarn, at klasserommet jevnlig flyttes ut i skolegården og ut i naturen gjennom hele året. 
- at det tilrettelegges langt bedre for fysisk aktivitet og lek i barnehager, rundt skolene, i parker og på lekeplasser. Det er dessverre et sørgelig syn mange steder, med mye asfalt og lite stimulerende aktivitetsflater. Hva skjer i din kommune med satsing på bl.a. trygge og grønne skoleveger?
- at vi kommer i gang med planer for sammenhengende stier og turruter. Det må skiltes og merkes fra sentrum til parker og utmark. Nasjonalt er arbeidet med sammenhengende turruter godt i gang, men i våre kommuner er ikke arbeidet starta opp. Hvilke partier er enig i at det må utarbeides planer og tiltak for friluftslivets ferdselsårer i våre kommuner?
- at det bevilges midler til friluftsliv og tilrettelegging for fysisk aktivitet. Vi har en rekke uløste oppgaver som nevnt, likevel er vårt fylke blant de som bevilger minst til friluftsliv. Hvilke partier vil styrke friluftslivsbudsjettet til fylkeskommunen?

Min påstand er at hvis barna fikk stemmerett hadde vi satset langt mer på tilrettelegging for friluftsliv og aktivitet, på samme måte som vi voksne satser på utbygging av bl.a. veier.  Jeg våger også å påstå at flere barn og unge (og voksne) hadde vært mer ute og mindre inne på PC og spill hvis det skjedde noe «der ute». 

Tilrettelegging og innsats for utendørs aktivitet og friluftsliv er viktig for folkehelsa og identitet. Det legger også grunnlag for naturbasert reiseliv i fylket. Hva mener partiene om de utfordringene vi her har tatt opp i dette innlegget. Vi utfordrer partiene til å tilkjennegi sine standpunkt i friluftslivspolitikken og hvilke partier som er friluftslivspartier.

Vi trenger politikere som gir friluftslivet en rettmessig plass i debatten og som tørr å investere i barn og voksnes mulighet til god helse. Vi ønsker alle stemmeberettigede et godt valg - og husk at dere også må stemme for barna.

Ola Fremo
Daglig leder, Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal