DSC04390.JPG

2019 var rekordår for Friluftsskolen i Nordmøre og Romsdal!

I 2019 har rekordmange deltatt på Friluftsskoler i regi av Friluftsrådet og våre samarbeidspartnere. Så langt i år har over 200 barn deltatt på våre tilbud og 8 friluftsskoler er arrangert rundt om i Nordmøre og Romsdal. 15 organisasjoner har vært med å arrangere. I høstferien fortsetter vi og du kan bli med!

Friluftsskole for barn og unge

Friluftsskoler for barn og unge er et av Friluftsrådets satsingsområder. Friluftsskolen er et ferietilbud i nærmiljøet med hovedfokus på 9 til 14-åringer og arrangeres på dagtid over tre til fem dager. Noen ganger inkluderes én overnatting. Målet med Friluftsskolen er å gi barna en lystbetont introduksjon til friluftsliv og skolene er åpen for alle, med lav deltakeravgift og tilbud om gratisplasser.

Kollage_2019.jpg

Alle kan bidra!

Friluftsskolene er samarbeid mellom Friluftsrådet, kommuner, frivillige lag og enkeltpersoner og andre aktører. Den frivillige innsatsen er helt avgjørende for at vi kan starte opp og drifte tilbud i stadig flere kommuner. Det nyeste tilbudet, Friluftsskolen i Halsa, ble en kjempesuksess takket være bredt samarbeid med Halsa kommune, NMK Halsa, Otnesbrygga veteranbåtklubb og mange driftige ildsjeler. Hvis du vil være med å starte opp eller bidra til en friluftsskole så er det bare å ta kontakt med oss! 

I høstferien 2019 tilbys det friluftsskoler i Molde, Kristiansund og Jaktcamp med NJFF i Sunndalsfjella. Du finner oppdatert oversikt og påmeldingssider på http://www.friluftsraad.no/friluftsskolen

En stor takk går også til våre økonomiske bidragsytere: Møre og Romsdal fylkeskommune, Friluftsrådenes Landsforbund og Miljødirektoratet, samt Gjensidige Halsa og Tingvoll og Svorka (Halsa).