StikkUT_-_Bedrift_2018_Friluftsraadet_Normoere_og_Romsdal_13_.jpg

Bli Stikk UT! -bedrift

Stikk UT! Bedrift har blitt en stor suksess, og i fjor var rundt 80 bedrifter med vel 2200 ansatte med på ordningen i Nordmøre og Romsdal. Nå ønsker vi både tidligere og nye Stikk UT!-bedrifter velkommen til en ny sesong og håper dere er med når startskuddet går 1. mai!

Påmelding til Stikk UT!-Bedrift

Stikk UT! Bedrift retter seg mot arbeidsplasser som ønsker å forebygge sykefravær og motivere ansatte til fysisk aktivitet og positive naturopplevelser. Det er enkelt å være med, og Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal har får jevnlig tilbakemeldinger om lavere sykefravær, økt trivsel og hyggelig fellesskap rundt turpraten i lunsjpausene.

Både privatpersoner og Stikk UT! -bedrifter bruker nettsiden stikkut.no til å få oversikt over turmål og registrere turene elektronisk etter at de har vært ute. Stikk UT! -bedrifter får opprettet en administratorbruker som inviterer med ansatte. De ansatte knytter seg til Stikk UT! Bedrift via en invitasjonslenke.  der alle ansatte kan legges inn og registrere sine turer via bedriften. Under "Min bedrift" kan man se hvem i bedriften som er med og hvor mange turer de har gått. Man kan også lage uhøytidelige sammenligninger og kåringer i forhold til andre bedrifter, andre avdelinger og andre ansatte på jobben, få tilgang til statistikk og trekke ut vinnere blant egne ansatte.

Stikk UT! Bedrift passer både til arbeidsplasser i det private næringslivet, offentlige virksomheter, lag og organisasjoner. Til sesongstart 1. mai lanserer vi og Sunnmøre friluftsråd en revidert og felles hjemmeside på stikkut.no der turene i Nordmøre, Romsdal og på Sunnmøre presenteres samlet for første gang. Gled dere til alle turmulighetene!

Friluftsrådet tilbyr tre ulike Stikk UT! Bedrift-pakker for 2018-sesongen: 

Grønn pakke:  
 • Inkluderer tilgang til registreringsløsning og statistikk for ansatte i bedriften 
 • Toppliste over alle bedriftene som er med i Stikk UT! Bedrift
 • Pris: Kr 2800
Blå pakke:
 • Inkluderer tilgang til registreingsløsning og statistikk for ansatte i bedriften
 • Toppliste over alle bedriftene som er med
 • Mulighet til å legge til avdelinger
 • Logo/annonse på stikkut.no 
 • Pris: Kr 12 000 
Rød pakke: 
 • Inkluderer tilgang til registreingsløsning og statistikk for ansatte i bedriften
 • Toppliste over alle bedriftene som er med
 • Mulighet til å legge til avdelinger
 • Logo/annonse på stikkut.no
 • Mulighet til å sponse ett av årets turmål med logo på baksiden av kodekortet som ligger i turkassen. (Bruke turmålet til noe spesielt i løpet av sesongen, arrangere fellesturer, motbakkeløp, familiedager eller lignende).
 • Pris: Kr 20 000
Ønsker dere å bli Stikk UT!-bedrift?
Meld på bedriften din på stikkut.no
Ta kontakt med Marte Melbø om du har spørsmål: marte@stikkut.no, tlf. 472 52 012