Mikkelsen__Mattis.JPG

Mattis Mikkelsen er ny medarbeider i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal og skal blant annet jobbe med kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder, Friluftsskolen og Norsk Vandrefestival på Nordmøre. 

Ny medarbeider i Friluftsrådet

Mattis Mikkelsen (41) begynte denne uka i en toårig prosjektstilling hos Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal. Hovedoppgavene hans vil være å bistå og veilede friluftsrådets medlemskommuner i arbeidet med å kartlegge og verdsette friluftslivsområder.

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er et nasjonalt prosjekt ledet av Miljødirektoratet. Prosjektet skal bidra til å nå den nasjonale målsettingen om at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv i nærmiljøet og naturen ellers. 

Les Miljødirektoratets veileder om kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder

Støttet av fylkeskommunen

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal og Sunnmøre friluftsråd har fått midler fra Møre og Romsdal fylkeskommune til å opprette prosjektstillinger og ta et ansvar for å bistå kartleggings- og verdisettingsarbeidet i sine medlemskommuner. Mattis Mikkelsen vil i den kommende perioden ta kontakt med friluftsrådets medlemskommuner og andre relevante aktører, men alle som er interessert i dette arbeidet oppfordres også til å kontakte Friluftsrådet.

Mattis Mikkelsen kommer fra jobb i miljøvernavdelinga ved Fylkesmannen i Møre og Romsdal der han særlig jobbet med forurensingsspørsmål. Han har tidligere arbeidet ved Bjørnsund leirskole og er utdannet biolog. Ved siden av å jobbe med kartlegging av friluftslivsområder skal han ha ansvar for Friluftsskolen og oppgaver knyttet til Norsk Vandrefestival på Nordmøre.

Kontaktinformasjon til Mattis Mikkelsen: E-post: mattis@stikkut.no og telefonnummer 909 73 253.