04_Friluftsraadet_Nordmoere_og_Romsdal_logoikon.png

Toårig prosjektstilling ledig i Friluftsrådet

Vil du bli vår nye kollega og medarbeider? Friluftsrådet har ledig en toårig prosjektstilling i hundre prosent stilling. Søknadsfrist 1. juni og tiltredelse snarest.

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal (FNR) er et interkommunalt samarbeid med 16 medlemskommuner. FNR samarbeider med medlemskommunene, Møre og Romsdal fylkeskommune og frivillige organisasjoner for et styrket friluftsliv. Det jobber i dag fire personer i Friluftsrådet med å tilrettelegge for friluftsliv og aktivitet i et folkehelseperspektiv.

Vår visjon er «Friluftsliv for alle hele året», og de største satsingsområdene våre er Stikk UT,! nærtirsatsingen KulTUR, kompetanseplattformen Aktivportalen.no, Turskiltprosjektet og Friluftsskolen for barn.

Den toårige prosjektstillingen er ny med tiltredelse snarest mulig. Stillingen medfører reisevirksomhet til kommunene i Nordmøre og Romsdal, og noe uregelmessig arbeidstid i møte med frivillige lag/organisasjoner.

Stillingen innebærer oppgaver innen disse arbeidsområdene:

  • Starte opp og bistå medlemskommunene i arbeidet med å verdsette og kartlegge friluftsområder i sine kommuner. Dette er et nasjonalt pågående arbeid, og Miljødirektøratet har utarbeidet en velileder. Arbeidet vil stilsvare ca. 50 prosent av stillingen
  • Administrative oppgaver for Norsk Vandrefestival
  • Ansvar for friluftsrådets Friluftsskoler
  • Gjennomføring/tilrettelegging av kurs innen friluftsliv og fysisk aktivitet
  • Administrative oppgaver

Friluftsrådet søker en person med relevant høyere utdanning innen for eksempel friluftsliv, kommunalforvaltning, naturfag, undervisnng eller prosjektledelse. Arbeidet forutsetter god IT-kompetanse og gjerne erfaring med digitalt kartverk. 

Personlig egnethet, gjennomføringskraft og relevant erfaring vektlegges. Du må like å snakke med folk og grupper og skape engasjement for oppgavene.

Førerkort er en forutsetning. Lønn og forsikring etter avtale.

Kontoret til Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal ligger i Molde.

Skriftlig søknad med cv sendes til ola@stikkut.no, og søknadsfristen er 1. juni 2017.

Kontaktperson: Daglig leder Ola Fremo, tlf 957 32 511 eller ola.fremo@stikkut.no