Rydd en strand!

Bli med på Strandryddedagen 6. mai! Strandryddedagen er Norges største kollektive ryddedugnad, og om du ikke kan på selve dagen er det helt greit å rydde en annen dag!

Ønsker du å bidra til en reinere og triveligere kyst for alle? Da kan du ta i et tak i forbindelse med den nasjonale Strandryddedagen 6. mai. Få med deg familie, venner, arbeidsplassen, lag og foreninger og rydd ei strand i området der du bor.

-Strandrydding er både hyggelig og enkelt! Det eneste du trenger er sekker og hansker. I tillegg er det meningsfullt, og man bidrar til å gjøre det hyggeligere å ferdes på strendene og til å fjerne ting som kan være skadelige for både dyr og mennesker, sier Ola Fremo, leder i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal.skriv inn tekst her

Holdnorgerent.no

Friluftsrådet støtter Strandryddedagen, og det er organisasjonen Hold Norge Rent som står bak det landsomfattende tiltaket. På holdnorgerent.no kan du registrere ryddeaksjonen din slik at du unngår å dra til strender andre planlegger å rydde. På sidene finner du også mye informasjon om Strandryddedagen og marin forsøpling.

Henting av søppel

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap (RIR) støtter Strandryddedagen aktivt. De som er kunder hos RIR kan henvende seg direkte til selskapet eller til servicekontoret i sin kommune og få gratis søppelsekker til bruk under aksjonen. Om du henvender deg til RIR i forkant av ryddeaksjonen din, kan de også å hente avfallet kostnadsfritt såfremt det bringes til vei på et avtalt sted. I spesielle tilfeller, vil man også få mulighet til å låne container. På Nordmøre organiseres eventuell innhenting av søppel på litt forskjellig vis i de ulike kommunene. Ta kontakt med kommunen din dersom du bor på Nordmøre og vil undersøke mulighetene.

Nasjonal dugnad

Strandryddedagen ble arrangert for første gang i 2011, og hvert år har oppslutningen økt. I 2016 ble det registret nesten 1 400 ryddeaksjoner, og disse ryddet til sammen 869 kilometer med strand og samlet inn 377 tonn avfall.  Hold Norge Rent er en uavhengig organisasjon med mål om å engasjere frivillige til opprydding av søppel og farlig avfall i naturen, og å forebygge forsøpling av miljøet.

Les mer om aksjonen og registrer ryddeaksjonen din på holdnorgerent.no