IMG_0622.JPG

Glade for å lansere aktivportalen.no! Fra venstre Eli Marie Furset, Siri Ask Fredriksen, Ellen Cathrine Hammer, Rune Ellingseter og Ola Fremo. 

Aktivportalen.no i gang!

Sjekk ut aktivportalen.no -  friluftsrådet og idrettskretsen  sin nye nettportal for kurs og kompetanse innen fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv! 

På aktivportalen.no er det samlet en rekke kurs og kompetansehevende tiltak knyttet til idrett og friluftsliv. For eksempel kloppekurs, trenerrollen i barneidretten, matlaging ute, livet i fjæra og hvordan man kan tilrettelegge for barn og unge med funksjonsnedsettelser slik at de kan drive fysisk aktivitet.

-Aktivportalen har en stor målgruppe. Vi ønsker å nå alle fra ansatte i barnehager, skoler, eldreomsorgen og andre institusjoner til privatpersoner og frivilligheten. Målet vårt er å samle kurs- og kompetansehevende tiltak fra de ulike arrangørene på en plass, slik at de blir lettere tilgjengelige, sier Eli Marie Furset, som er prosjektleder for aktivportalen. 
Pinnebroed-jpg-480.jpg

Aktivportalen tilbyr en rekke ulike kurs og kompetansehevende tiltak knyttet til friluftsliv og idrett. 

Påmelding og bestilling

Gjennom portalen kan man melde seg på etablerte og oppsatte kurs, men også bestille skreddersydde opplegg til arbeidsplassen, idrettslaget eller andre frivillige organisasjoner. Aktivportalen.no er et samarbeid mellom Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal og Møre og Romsdal idrettskrets. Prosjektet er støttet av Møre og Romsdal fylkeskommune.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Besøk aktivportalen.no nå!

Lik aktivportalen på Facebook