Klopper_og_bruer.jpg

Gjennom tilskuddsordningen "Tilskudd til enkle friluftstiltak" kan man søke Møre og Romsdal fylkeskommune om tilskudd på inntil 20.000 kroner.

Nytt tilskudd til friluftstiltak

Er det behov for enkel utbedring av stier og turveier i området der du bor?  Nå kan frivillige, lag, privatpersoner og andre søke om inntil 20.000 kroner i tilskudd til enkle friluftstiltak.


Møre og Romsdal fylkeskommune har etablert en ny tilskuddsordning som heter "Tilskudd til enkle friluftstiltak". Målet med ordningen er å realisere mindre tiltak som gjelder utbedring av stier og turveier for å bedre tilretteleggingen, sette i stand eller spre ferdsel og hindre slitasje I naturen.

Opptil 20.000 kroner

Frivillige, lag, privatpersoner og andre kan søke. Man kan søke om tilskudd for å dekke materialer til enkle tiltak, som for eksempel tilrettelegging eller istandsetting av klopper, dekking med duk, legging av grus osv. Det blir ikke gitt støtte til arbeidstimer, dugnad, skilting eller merking. Fylkeskommunen gir maks 20.000 kroner i støtte per prosjekt, og tildelte midler blir offentliggjort i brev/epost til søkerne.                      

Løpende søknadsfrist

Søknadsfristen er løpende, og søknaden må leveres seinest seks uker før oppstart av tiltaket. Søknaden skal gi en kort beskrivelse av prosjektet med kostnadsoversikt, og søkeren skal legge ved et bilde av stedet der tiltaket skal gjennomføres. Søkeren er ansvarlig for at gjennomføring av tiltaket skjer i forståelse med grunneieren.

For å søke må du benytte fylkeskommunens søknadsskjema.