Stikk UT!-oppsummering

Forrige uke møttes Stikk UT!-kontaktene i de ulike kommunene for å oppsummere sesongen og starte planleggingen av 2016.

- Vi har hatt en fantastisk rekordsesong, og friluftsrådet takker alle som har bidratt til dette. Både de som hjelper til med skilting, merking, legger ut bøker og koder, og dem som benytter tilbudet, sier Marte Melbø, Stikk UT!-ansvarlig i friluftsrådet.

Årets oppsummeringsmøte  var lagt til Derinngarden i Eide kommune, og ni av femten Stikk UT!-kommuner var representert. På dagsorden sto feiring av rekordene med 10.000 registrerte brukere og over 180.000 registrerte turer, utveksling av positive og negative erfaringer fra årets sesong, gjennomgang av Stikk UT!-statistikken og forslag til forbedringer og videreutvikling av Stikk UT!. I tillegg holdt friluftsrådets leder Ola Fremo et innlegg om skilting og skiltmanualen til det nasjonale Turskiltprosjektet.

- I løpet av vinteren vil vi gå mer inn i statistikken og tilbakemeldingene vi har fått. Men hovedinntrykket er at sesongen har gått veldig bra, og det har vært få klager. Men en del steder kan vi fremdeles bli bedre på skilting og på å tilrettelegge for blant annet parkering. I noen kommuner er det også en utfordring å få avsatt tilstrekkelig ressurser til å jobbe med Stikk UT!, -og dette vil vi se nærmere på, sier friluftsrådets Stikk UT!-ansvarlig Marte Melbø.


Stort samarbeidsprosjekt

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal er "hovedkvarteret" for arbeidet med Stikk UT!, men like viktige er Stikk UT-kontaktene i hver kommune og jobben som gjøres med planlegging, skilting og informasjon lokalt. Hvordan det konkrete arbeidet med Stikk UT! utføres varierer i de ulike kommunene, og mens noen Stikk UT!-kontakter har egne Stikk UT!-grupper å alliere seg med, jobber andre Stikk UT!- kontakter mer på egen hånd.

-Vi er svært takknemlig for den jobben som gjøres i kommunene. Det gode samarbeidet mellom friluftsrådet, frivillige, kommuner og fylket gjør at dette store samarbeidsprosjektet på tvers av kommunene kan gjennomføres år etter år, sier Marte Melbø.