TIPS om tilrettelegging i FRILUFT

Nyttig informasjon og tips om tilrettelegging ute i friluft på ulike nettsider


Sjekk ut Friluftsrådenes landsforbund www.friluftsrad.no 
Disse sidene inneholder en samling med tilretteleggingstiltak for friluftsliv. Tiltakene er beskrevet gjennom tekst, foto og arbeidstegning der det er aktuelt.

På nettsidene til Forum for natur og friluftsliv (FNF)  www.fnf-nett.no trykker du på TEMAER i venstremargen. Der finner du også link til spillemidlene. Spillemidlene er et tilskudd hvor kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, samvirkeforetak, stiftelser eller andre sammanslutninger kan søke om støtte til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg.

Den norske turistforening har utarbeidet en håndbok i hvordan merke stier.  www.turistforeningen.no/merkehandboka
Merkehåndboka er en praktisk håndbok for enkel tilrettelegging for ferdsel i naturen. Den inneholder maler og systemer for hvordan man bør gå fram i arbeidet med merking og tilrettelegging for vandring, skigåing, sykling og ferdsel på vann.