P1180498.JPG

Søk støtte til planer for friluftslivets ferdselsårer!

Kommuner kan nå søke Møre og Romsdal fylkeskommune om penger til å arbeide med Friluftslivets ferdselsårer! Har kommunen oversikt over de viktigste turstiene? Har alle i kommunen god tilgang på turområder? Hvem tar ansvar for vedlikehold, skilting og merking? Er kartet oppdater med de siste stiene? Dette er noen av temaene som kan behandles i et slikt arbeid og målet er å gi bedre tilbud og mer bærekraftig tilrettelegging for friluftsliv. 

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal jobber for en planmessig utvikling av friluftslivet . Vi ønsker å tilrettelegge for at flest mulig skal komme seg ut, med fokus på samarbeid, god utnyttelse av midler og mest mulig bærekraftig tilrettelegging.

Ta kontakt med Mattis Mikkelsen på mattis@friluftsraad.no for mer informasjon om hva vi kan bistå med.

StikkUT_Sammen-Bilder_fra_film-fotograf_andreas_winter-71.jpg

Friluftsliv er viktig for våre kommuner

Friluftsliv er viktig for våre innbyggeres livskvalitet og utvikling av en bærekraftig region. Egenbevegelse og kontakt med naturen bidrar til bedre fysisk og psykisk helse og forebygger behovet for helsetjenester. Et rikt friluftsliv gjør regionen vår til et attraktivt sted å bo og besøke. Stedstilhørighet og bokvalitet er for mange tett knyttet til natur og muligheten til å bevege seg i den. Friluftsliv kan utøves på ulike nivå, alene eller sammen med andre, og virker utjevnende på forskjeller. 

For å ta ut mer av potensialet som ligger i friluftslivet, må folk ha gode tilbud som er lett tilgjengelig fra der de bor og som innbyr til bevegelse i hverdagen. Vi må tilrettelegge slik at alle har et tilbud, uavhengig av funksjonsnivå, og vi må tilrettelegge for å beskytte sårbar natur. Friluftsrådet jobber for en bærekraftig og planmessig utvikling av friluftslivet, der kommuners og frivilliges uvurderlige innsats blir mest mulig effektiv og sees i sammenheng med de store utfordringer som vi står ovenfor.
Skjermbilde.JPG

Om prosjektet

Friluftslivets ferdselsårer er et flerårig prosjekt som er satt i gang av Klima- og miljødepartementet (KLD). Prosjektet starta i 2019. Prosjektet skal fremme kartfesting, planlegging,  opparbeiding, og skilting og merking av ferdselsårer for friluftsliv. Les mer om prosjektet hos Miljødirektoratet!

Møre og Romsdal fylkeskommune tilbyr for 2024 inntil 60 000,- til kommuner som vil oppdatere eksisterende data om Tur og friluftsruter og sette i gang arbeidet med en Plan for friluftslivets ferdselsårer.

I tillegg har Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal fått midler til å bistå kommuner som vil gjennomføre prosjektet. Vi bidrar med faglig og teknisk kompetanse, samt generell prosjektstøtte og arbeidskraft, slik at kommunene kan gjøre dette arbeidet på mest mulig effektiv måte.

MATTIS MIKKELSEN
Fagleder friluftsliv
+47 90 97 32 53
mattis@friluftsraad.no