StikkUT_Sammen-Bilder_fra_film-fotograf_andreas_winter-71.jpg

Søk midler til å utvikle friluftslivets ferdselsårer!

Møre og Romsdal fylkeskommune tilbyr for 2023 inntil 50 000,- til kommuner som vil oppdatere eksisterende data om Tur og friluftsruter og sette i gang arbeidet med en Plan for friluftslivets ferdselsårer. Søknadsfrist er 1. juni 2023.

Friluftsliv er viktig for våre kommuner

Friluftsliv er viktig for våre innbyggeres livskvalitet og utvikling av en bærekraftig region. Egenbevegelse og kontakt med naturen bidrar til bedre fysisk og psykisk helse og forebygger behovet for helsetjenester. Et rikt friluftsliv gjør regionen vår til et attraktivt sted å bo og besøke. Stedstilhørighet og bokvalitet er for mange tett knyttet til natur og muligheten til å bevege seg i den. Friluftsliv kan utøves på ulike nivå, alene eller sammen med andre, og virker utjevnende på forskjeller. 

For å ta ut mer av potensialet som ligger i friluftslivet, må folk ha gode tilbud som er lett tilgjengelig fra der de bor og som innbyr til bevegelse i hverdagen. Vi må tilrettelegge slik at alle har et tilbud, uavhengig av funksjonsnivå, og vi må tilrettelegge for å beskytte sårbar natur. Friluftsrådet jobber for en bærekraftig og planmessig utvikling av friluftslivet, der kommuners og frivilliges uvurderlige innsats blir mest mulig effektiv og sees i sammenheng med de store utfordringer som vi står ovenfor.

"Vi tror kunnskap og respekt for naturen er en forutsetning for å skape et bærekraftig samfunn"

Skjermbilde.JPG

Om prosjektet

Friluftslivets ferdselsårer er et flerårig prosjekt som er satt i gang av Klima- og miljødepartementet (KLD). Prosjektet starta i 2019. Prosjektet skal fremme kartfesting, planlegging,  opparbeiding, og skilting og merking av ferdselsårer for friluftsliv. Les mer om prosjektet hos Miljødirektoratet!

Møre og Romsdal fylkeskommune tilbyr for 2023 inntil 50 000,- til kommuner som vil oppdatere eksisterende data om Tur og friluftsruter og sette i gang arbeidet med en Plan for friluftslivets ferdselsårer.

I tillegg har Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal fått midler til å bistå kommuner som vil gjennomføre prosjektet. Vi bidrar med faglig og teknisk kompetanse, samt generell prosjektstøtte og arbeidskraft, slik at kommunene kan gjøre dette arbeidet på mest mulig effektiv måte.

Det planlegges et informasjonsmøte om prosjektet 16. mai 2023 kl 10-1130 (endret!), men hvis det er noen som vil vite mer om arbeidet så er dere hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss:

MATTIS MIKKELSEN
Fagleder friluftsliv
+47 90 97 32 53
mattis@friluftsraad.no