Friluftsraadet20aar_b.jpg

Daglig leder Ola Fremo sammen med 3 av Friluftsrådets medarbeidere, f.v. Marte Melbø, Liv Synnøve Hoel og Mattis Mikkelsen.

Friluftsrådet 20 år - Gratulerer til oss!

I år er det 20 år siden Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal så dagens lys. - I bursdagspresang ønsker vi oss enda flere aktive i naturen og et større fokus på nærturer og et bærekraftig friluftsliv, sier Ola Fremo, daglig leder i friluftsrådet.

3. februar 2000 ble Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal etablert under et stiftelsesmøte på Skaret. De seks kommunene som deltok var Fræna, Gjemnes, Eide, Aukra, Midsund og Sandøy. 

- Fra 2020 er vi tretten kommuner i friluftsrådet, og jobben vår er å tilrettelegge for et aktivt friluftsliv for alle innbyggerne i kommunene våre. I jubileumsåret vil vi ha ekstra fokus på bærekraftig friluftsliv, videreutvikling av Stikk UT! - både sommer og vinter, kartlegging av friluftsområder og utvikling av sti-og løypeplaner, sier daglig leder Ola Fremo.

Fra anlegg til aktivitet
Friluftsrådets første ansatte leder var Ingolf Mork, og den første perioden ble det lagt ned et betydelig tilretteleggingsarbeid i viktige utfartsområder som Skaret og Fursetfjellet. Friluftsrådet var også aktivt med i prosjekt knyttet til kystfriluftsliv og bidro til å etablere flytebrygger, badeplasser og småbåthavner. I 2012 overtok Ola Fremo som leder. I dag er turkassetrimmen Stikk UT! blant hovedaktivitetene til friluftsrådet sammen med rydding av strandsøppel, Læring i friluft, lavterskelaktivitet, skilting av turstier, skjærgårdstjeneste og drift av friluftsskoler for barn.

Tretten kommuner i 2020
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal er et av 27 interkommunale friluftsråd og tilsluttet Friluftsrådenes Landsforbund. Siden etableringen for 20 år siden har antall medlemskommuner økt jevnt og trutt og i fjor var 17 kommuner med i friluftsrådet. På grunn av kommunereformen går antall kommuner noe ned igjen i år, og friluftsrådet består fra 2020 av Molde, Kristiansund, Aukra, Aure, Averøy, Gjemnes, Heim, Hustadvika, Rauma, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll samt Norges Jeger- og Fiskerforbund Møre og Romsdal. 
IMG_1843.jpeg