Midsund har kartlagt friluftslivsområder

Midsund kommune er ferdig med å kartlegge sine friluftsområder, et arbeid som pågår i mange av landets kommuner. Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er viktige kommunale virkemidler for å utvikle og ivareta arealer for friluftslivet.

Norske myndigheter ønsker at befolkningen skal sikres muligheten til å drive friluftsliv både i nærmiljøet og naturen for øvrig. For å nå dette målet, må det finnes kunnskap om hvor de viktigste friluftslivsverdiene er og hvilken verdi de har. Det er derfor satt som mål at alle kommuner skal gjøre en kartlegging og verdsetting av friluftsområder. Metodikken som brukes er utviklet av Miljødirektoratet og Friluftsrådet bistår medlemskommunene med å gjennomføre kartleggingen.

Midsund kommune ble ferdig med sin kartlegging i januar, og du kan se på dataene i Naturbase. Det jobbes for tiden med kartlegging i flere andre kommuner på Nordmøre og i Romsdal. Kommuner som ikke har kommet i gang oppfordres om å ta kontakt med Friluftsrådet for å gjøre seg nytte av den støtten som nå tilbys. 

Kontaktperson: Mattis Mikkelsen, e-post: mattis@friluftsraad.no

tlf: 909 73 253