Nesset.jpg

Ordfører Rolf Jonas Hurlend (stående) delte ut utmerkelsen Årets gapahuk til Nauste Vel i Eresfjord.

Svahølen ble årets gapahuk i Nesset

27. september var det Verdens gapahukdag, og i Nesset kommune ble Svahølen utnevnt til årets gapahuk i Nesset.

Verdens Gapahukdag ble opprettet i Nesset kommune i 2015 i forbindelse med Friluftslivets år og som en hyllest til hverdagsfriluftslivet. Hvert år har kommunen sin egen kåring av kommunens gapahuk, og i år var det gapahuken i Svahølen som gikk seirende ut.

Ordfører Rolf Jonas Hurlen delte ut utmerkelsen  til Nauste vel i Eresfjord som har tilrettelagt det  trivelige området ved Svahølen for nærfriluftsliv. Der er det oppført gapahuk, platting, bord, benker, utedo ved en flott kulp til å bade i. Svahølen blir brukt som møteplass for små og store og til ulike aktiviteter hele året. Gapahuken ble bygd i 2008 og velforeninga planlegger utbedring av taket til våren.  
-Slike nærturområder har stor betydning for trivsel på tvers av generasjoner og bidrar til dugnadsånd og godt samhold, sa leder for Nauste vel Per Helge Hamre.