statlig_sikring.png

26. oktober arrangeres det regional fagdag om statlig sikring av friluftsrområder.

Regional samling om statlig sikring

Statlig sikring av friluftsområder innebærer at sentrale og lokale myndigheter kan gå sammen om å få råderett over nøkkelområder og tilrettelegger dem for friluftsliv for alle. Torsdag 26. oktober arrangeres det regional samling om ordningen, og målgruppen for samlingen er kommunene i Møre og Romsdal.  

Statlig sikring innebærer at sentrale og lokale myndigheter går sammen om skaffe råderett over nøkkelområder og tilrettelegger dem for friluftsliv, slik at flest mulig får tilgang til områdene. Det er Miljødirektoratet som forvalter ordningen, og rundt 2.400 områder er sikret på landsbasis til nå.

Torsdag 26. oktober inviterer Møre og Romsdal fylkeskommune, Friluftsrådenes Landsforbund, Miljødirektoratet og Norsk Friluftsliv til regional samling om statlig sikring av friluftsområder. Samlingen holdes på Alexandra Hotell i Molde. Målet med samlingen er å informere kommunene om hvilke muligheter de har for samarbeid med staten samt å informere om erfaringer med ordninger.