Milnbrygga.jpg

På en tur rundt Vågen i Kristiansund får du både innblikk i et enestående maritimt miljø, fysisk aktivitet, frisk luft og sjølukt. 

Åpner KulTUR-løype i Kristiansund

Onsdag 10. mai klokka 18.00 åpner den nye KulTUR-løypa rundt Vågen i Kristiansund. 

-Alle som har lyst er hjertelig velkommen til å møte opp på Piren, ta Sundbåten og bli med oss på vandring rundt Vågen, sier Synnøve Haga, som leder Friluftsrådets arbeid med KulTUR-løypene. KulTUR-er navnet på Friluftsrådets nærtursatsing, og løypa rundt Vågen er resultatet av et samarbeid mellom Nordmøre museum, Kristiansund kommune og Friluftsrådet.

-KulTUR-løypene etableres i områder hvor folk bor og kalles KulTUR fordi de legger vekt på å formidle kultur- og naturkvaliteter man opplever underveis. På løypa rundt Vågen vil det blir satt opp en del nye informasjonsskilt og turkasser med turbok hvor man kan skrive navnet sitt. På stikkut.no og morotur.no kan man dessuten finne turbeskrivelse med informasjon om Vågens historie. I morotur-appen kan man også laste ned gps-spor av ruta, forteller Synnøve Haga.

Vandringen rundt Vågen den 10. mai er åpen for alle og gratis og er et ledd i å markere både åpningen av KulTUR-løypa og Verdens aktivitetsdag som er samme dag.skriv inn tekst her
KMb-1987-005_RED_for_utstilling.jpg

Området rundt Vågen i Kristiansund er rikt på historie! Her et bilde fra Piren fra Nordmøre museum sin fotosamling. 

Om KulTUR-prosjektet

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal har hovedansvar for KulTUR-prosjektet, men samarbeider med medlemskommunene, museer, fylkeskommunen, Nasjonalforeningen for folkehelsen og en rekke frivillige og ulike lag og organisasjoner. Med KulTUR-prosjektet ønsker Friluftsrådet å bidra til økt aktivitet i områdene der folk bor, støtte opp under visjonen om «Friluftsliv for alle hele året» og å øke kunnskapen om kultur- og naturkvalitetene i folks nærområder. Flere KulTUR-løyper under etablering i Friluftsrådets medlemskommuner.