Klopp.JPG

Lørdag 29. oktober blir det kurs i kloppebygging og utprøving av ulike typer klopper.

Kloppekurs og utprøving av klopper

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal arrangerer kurs og utprøving av ulike typer klopper til bruk i skog, myr og mark. Friluftsrådet håper å få meg flest mulig for å å teste ulike typer klopper på varierende underlag som myr, våt mark, bekk/grøft, og flatt/hellende terreng. 

Målet med kurset er å bygge ulike klopper, teste dem på stedet, lære av hverandre, vurdere fare for dyr, vurdere nødvendig bredde og dimensjoner på materialer og vurdere kvalitet, kostnader og arbeidsinnsats på denne typen tilrettelegging.

Om kurset:

Dato: Lørdag 29. oktober

Tid: Kl.11.00-14.00

Sted: Moldemarka. Oppmøte ved parkeringen i Damefallet på veien til Varden. Selve arbeidet vil foregå i stikrysset mellom lysløypa og stien til Molde7topper.

Ta med: Arbeidsklær, skrudrill, spade, krafse eller spett, matpakke,

Påmelding: epost til ola.fremo@stikkut.no eller på aktivportalen.no 

Kursholdere: Kåre Moen, turveibygger i Fræna og Ola Fremo, daglig leder i friluftsrådet og tømrer. 

For spørsmål om kurset: Ta kontakt med Ola Fremo, tlf. 957 32 511.

Kurset er gratis og åpent for alle!