Bli med på Strandryddedagen 7. mai

Ønsker du å bidra til reinere og triveligere strender? Få med deg velforening, idrettslag, kollegaer, venner og familie og rydd en strand i forbindelse med Strandryddedagen 7. mai. På holdnorgerent.no kan du registrere ryddeaksjonen din. 

Verdenshavene fylles av søppel, men ved å rydde bidrar du til å redusere mengden, fjerne ting som kan skade dyr på land og livet i havet , og til at vi får triveligere strender å ferdes på. I tillegg til at det er meningsfullt, er strandrydding  ogsåbåde hyggelig og enkelt! Det eneste du trenger er sekker, hansker og gjerne noen å rydde sammen med. Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal oppfordrer derfor alle til å ta i et tak på Strandryddedagen 7.mai. Har du ikke mulighet på selve dagen, er det ingenting i veien for å rydde i for- eller etterkant.

Holdnorgerent.no

Det er organisasjonen Hold Norge Rent som står bak Strandryddedagen. På holdnorgerent.no kan du registrere ryddeaksjonen din slik at du unngår å dra til strender andre planlegger å rydde. På sidene finner du også mye informasjon om Strandryddedagen og marin forsøpling. Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap (RIR) støtter Strandryddedagen aktivt. De som er kunder hos RIR kan henvende seg direkte til selskapet eller til servicekontoret i sin kommune og få gratis søppelsekker til bruk under aksjonen. 

Om du henvender deg til RIR i forkant av ryddeaksjonen din, kan de også å hente avfallet kostnadsfritt såfremt det bringes til vei på et avtalt sted. I spesielle tilfeller, vil man også få mulighet til å låne container. 

På Nordmøre organiseres eventuell innhenting av søppel på litt forskjellig vis i de ulike kommunene. Ta kontakt med kommunen din dersom du bor på Nordmøre og vil undersøke mulighetene.

Nasjonal dugnad

Strandryddedagen ble arrangert for første gang i 2011, og hvert år har oppslutningen økt. I 2015 var 19.173 personer ute og ryddet, og de ryddet 855 strender som til sammen dekker 600 000 meter kystlinje. Mer enn 36 000 frivillige timer ble lagt ned. Hold Norge Rent er en uavhengig organisasjon med mål om å engasjere frivilligetil opprydding av søppel og farlig avfall i naturen, og å forebygge forsøpling av miljøet.

Les mer om aksjonen og registrer ryddeaksjonen din på holdnorgerent.no.