Stikk UT!-bedrift

Friluftsrådet lanserer Stikk UT!-bedrift  - et nytt konsept for små og store virksomheter. Bli Stikk UT!-bedrift og bruk turkassetrimmen som et positivt aktivitetstiltak på jobben!Vi tror friluftsliv skaper friske og førnøyde medarbeidere. Friluftrådet satser derfor på økt oppslutning om Stikk UT! ved å invitere bedrifter med på turkassetrimmen. Om du er bedriftseier, leder eller ansatt: Drøft tilbudet med kollegaene dine og meld dere på om dere finner dette spennende. Vi kan garantere frisk luft og fine naturopplevelser i alle de 15 medlemskommunene våre.

For bedrifter som er sertifisert som Miljøfyrtårn (eller ønsker å blir det) vil dette være et godt tilbud for å imøtekomme punktet «Virksomheten bør tilrettelegge for fysisk trening/aktiviteter for å fremme god helse og forebygge sykefravær».

Dere kan velge mellom følgende pakker:
lite grønt bilde

Stikk UT! - bedrift grønn pakke:

Dere melder på bedriften. Ansatte oppretter en ordinær brukerprofil eller bruker allerede registrert profil på stikkut.no. Deretter knytter vi disse opp mot bedriften, og dere kan følge med på antall turer som blir gått av den enkelte samtidig som bedriften rangeres på en toppliste over bedrifter som er med. 

Rangeringa blir gjort etter antall registreringer pr deltaker og de ansatte er anonyme. Bedriften kan også ta ut lister over deltakere og bruke disse til å trekke ut premier.


Pris: Kr. 2.500 eks mva i 2016.

blå pakke

Stikk UT! - bedrift blå pakke:

I tillegg til å bli Stikk UT! -bedrift tilsvarende grønn pakke, blir bedriften synlig med logo her på stikkut.no under overskriften: "Vi sørger for at du kan Stikke UT!".  Logoen lenkes til bedriftens hjemmeside. I blå pakke har en mulighet til å legge til 8 avdelinger.Pris: Kr. 12.000 eks mva per logo per år. 

rød pakke

Stikk UT! - bedrift rød pakke:

I tillegg til å bli Stikk UT! -bedrift med alle elementene fra både grønn og blå pakke, sponser bedriften ett av turmålene i 2016. På baksiden av kodekortet i postkassen på turmålet kan bedriften presenteres med navn og logo. I rød pakke kan en også legge til avdelinger.

I tillegg foreslår vi at dere bruker dette turmålet til noe spesielt i løpet av sesongen.  Eks; arrangerer fellesturer, motbakkeløp, familiedag eller lignende. Pris: Kr. 20.000 eks mva per turmål pr år.

Funksjonaliteter for en Stikk UT! -bedrift: 

1. Bedriftssøk (finne bedrift, og se om en bedrift er aktivt med eller ikke)
2. Toppliste bedrift (etter gjennomsnitt pr registrert ansatt)
3. Mulighet for å se statistikk over egne turer. Antall turer, antall turer i snitt per ansatt, toppliste ansatte, etc. 
4. Mulighet til å bruke listene til å trekke premier blant ansatte. 

Påmelding til Stikk UT! - bedrift gjøres fortløpende under fanene: PÅMELDINGER 
(Ta kontakt med Marte Melbø om dere lurer på noe angående Stikk UT! - bedrift eller påmelding.)

Vi kommer til å jobbe med utviklinga av Stikk UT! -bedrift helt fram til sesongåpning i mai, ta gjerne kontakt med oss om dere har gode forslag til hvordan dette kan bli best mulig.

Turkassetrimmen Stikk UT! startet opp i Molde kommune i 2005. Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal overtok ansvaret i 2009 og i samarbeid med medlemskommunene og mange frivillige har vi skapt stort engasjement og fått mange ut på tur til steder de normalt ikke ville gått. I 2015 hadde vi over 10 000 registrerte brukere som til sammen gikk mer enn 180 000 turer. Dette fordelt på våre 15 medlemskommuner og 171 turmål. Stikk UT! har blitt større enn vi hadde sett for oss, og det er ressurskrevende å drive. Stikk UT! -bedrift satsinga er ett av flere tiltak vi setter i gang for å finansiere fortsatt drift. 

Kontaktperson:       Marte Melbø
E-post:                     marte@stikkut.no
Tlf:                            472 52 012