Postkasse.jpg

KulTUR-løyper i Kristiansund og Halsa

Stikk UT! KulTUR er Friluftsrådets nærtursatsing, og nå er arbeidet med nye KulTUR-løyper i gang i både Halsa og Kristiansund.

Mens turkassetrimmen Stikk UT! foregår til fjells i sommerhalvåret, skal KulTUR-løypene ligge der folk bor og være tilgjengelig hele året.

- Målet er å legge løypene i områder hvor det er spennende ting å se (og/eller oppleve) slik at vi kan løfte frem kultur- og naturkvaliteter man passerer underveis. Disse skal beskrives i turbeskrivelser som kan lastes ned fra morotur.no og stikkut.no. I praksis kan en KulTUR-løype variere mellom for eksempel en fottur mellom kulturminner og historiske bygg i et sentrum, en naturvandring med innlagte informasjonsposter rundt et omsorgssenter eller en aktivitetsløype i skogen bak et boligfelt. I etableringen av en KulTUR-løype vil det være store muligheter til å tenke kreativt ved å lage aktiviteter og ulike poster underveis, og på denne måten håper vi å bidra til at folk blir motivert til økt fysisk aktivitet nært boområdene gjennom alle årets måneder, sier Synnøve Haga som er prosjektleder for KulTUR-satsingen.

I Halsa er arbeidet med å lage en KulTUR-løype i gang, og i Kristiansund jobbes det med to ulike løyper. Den ene skal ligge i sentrum, mens den andre skal ligge i tilknytning til Rokilde sykehjem, Kringsjå sykehjem Storhaugen helsehus. Arbeidet med KulTUR-løyper er tidligere startet i Fræna, Nesset og Molde, og målet er at alle Friluftsrådets medlemskommuner skal ha KulTUR-løyper på sikt. 

 Alle turene skal ha turbok og turkasse med registrerbar kodeog APP med GPS-spor på samme måte som Stikk UT!-turene.