rgb_SB1_SMN_verti_pos_resize.png

Sparebank 1 SMN støtter Friluftsskolen!

Takket være tildeling fra Sparebank 1 SMN's samfunnsutbytte kan vi tilby gode ferieopplevelser til flere barn i regionen vår. Finn tilbud og meld deg på!

Takk!

Sparebank 1 SMN's samfunnsutbyt­tet er en del av konsernets overskudd, og tildeles små og store tiltak som bidrar til bærekraftig utvikling av Midt-Norge. Friluftsskolene i Nordmøre og Romsdal er plukket ut til å bidra til dette og er vurdert til spille en viktig rolle i forvaltningen av de verdier som er skapt i og for lokalsamfunnet.