Matpause2.jpg

Aktiv på dagtid i Molde - turplan for høsten 2022

Hver mandag kan du være med Aktiv på Dagtid på tur i Molde-regionen. Tilbudet er gratis og åpent for alle, og er et samarbeid mellom Frisklivssentralen i Molde og Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal. Turene har en samlet varighet på 3-4 timer, med en matpause underveis.


Vi har valgt ut turmål som de aller fleste kan være med på, mange til turmål, og vi ønsker trivsel og gode turopplevelser for alle. Dersom du lurer på hvor utfordrende en tur er, ta kontakt med turleder. Det er som regel to turledere med på hver tur. Vi prøver å ivareta alle, noen går fort, og noen saktere - og det er helt greit. Der det er behov for det, kan vi legge opp til en kortere og en lengre variant(tur), og møtes for å spise felles lunsj. Les mer her:     
      
      
download   Turprogram_Aktiv_paa_dagtid_hoest_2022.pdf