Tar opp kampen mot søppelet

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal tar opp kampen mot marin forsøpling og utlyser stilling som prosjektkoordinator.

Friluftsrådet har fått støtte fra Miljødirektoratet til å ta en viktig rolle i kampen mot marin forsøpling i Møre og Romsdal. Satsingen innebærer at friluftsrådet i løpet av kort tid lyser ut stilling som  prosjektkoordinator og ansetter en person som skal jobbe med å stimulere, støtte og organisere rydding av grøfter, strender og holmer. Det vil også bli satset på informasjons- og holdningsarbeid for å bidra til å redusere de store søppelutfordringene vi står overfor. 

Friluftsrådet viderefører også ordningen med å betale 100 kroner for hver sekk med marint søppel som ryddes og leveres til gjenvinningsstasjonen (se egen sak). Vi jobber også for å få på plass en skjærgårdstjeneste i Møre og Romsdal. Skjærgårdstjenesten er viktig for utvikling av sjønært friluftsliv samtidig som det blir et viktig våpen i kampen mot plastmonsteret.

Husk:  Det viktigste våpenet mot marin forsøpling er uansett DEG. Bruk mindre plast og begynn å plukke i dag - sammen rydder vi strendene!