Halsa2.jpg

Villemo Røen Andersen klippet snora med hjelp fra Gunhild Megård. Både unge og gamle var samlet for å åpne den nye KulTUR-løypa.

Villemo åpnet KulTUR-løypa på Liabø

Vesle Villemo Røen Andersen klippet snoren og åpnet den nye KulTUR-løypa på Liabø i Halsa. -Vi håper mange vil bruke løypa og skrive navnet sitt i turbøkene, sa folkehelsekoordinator Trine Glåmen under åpningen. 

Både unge og gamle møtte frem for å åpne den nye KulTUR-løypa på Liabø i Halsa. Selve åpningen skjedde utenfor Liatun aldersboliger og sykehjem, og etterpå gikk de som hadde lyst hele løypa før det var samling med vafler og kaffe ved Villa Viungen.

Innblikk i lokalhistorien

Kulturløypa på Liabø, kommunesenteret i Halsa, snor seg gjennom sentrum. Underveis er det plassert turkasser med turbøker hvor folk kan skrive navnet sitt og informasjon om kjente personer, hendelser og bygninger knyttet til lokalhistorien. Løypa er utviklet av Halsa kommune, Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal og Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Halsa5.jpg

Etter åpningen var det samling ved Villa Viungen hvor blant annet frivilligsentralen holder til. 

Om KulTUR  

KulTUR er Friluftsrådets nærtursatsing, og KulTUR-løypene etableres i områder hvor folk bor. Turene kalles KulTUR fordi de skal inneholde kultur- og/eller naturkvaliteter eller aktiviteter man mener har interesse for både store og små. Underveis på turen vil du finne informasjon om ting du ser, og du kan laste ned turbeskrivelse her på stikkut.no, på morotur.no og i morotur-appen. Underveis finner du også turbøker hvor alle kan skrive navnet sitt. 


Les mer om Friluftsrådets KulTUR-prosjekt.