nedlasting.jfif

- Vi må senke terskelen for å komme seg ut i naturen

Friluftsliv-deltakere rapporterer om bedre helse og livskvalitet. For enkelte grupper er denne sammenhengen ekstra sterk, viser ny SSB-rapport. Les denne artikkelen fra Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, som blant annet peker på planmessig tilrettelegging for friluftsliv der folk bor som viktig for kommunene.