Klopp.JPG

Trenger dere for eksempel midler til klopping, materialer osv kan Møre or Romsdal fylkeskommune innvilge inntil 20.000 kroner.

Søk om inntil 20.000 kroner

Visste du at både privatpersoner, frivillige, lag og organisasjoner kan søke Møre og Romsdal fylkeskommune om inntil 20.000 kroner til enkle friluftstiltak?

Formålet med midlene er å realisere mindre friluftstiltak, og du kan få midler til både tilrettelegging, istandsetting eller til å spre ferdsel og hindre slitasje. For eksempel kan du søke om støtte til klopper, grus, bruer, dekking med duk osv.

Søknadsfristen er løpende, så her kan man søke året rundt!

Les mer om ordningen på fylkeskommunens nettsider.