Friluftsskolen_HOVEDLOGO_2linjer.jpg

Koronascreening - FØR oppmøte på Friluftsskole

Dette er et screeningverktøy som brukes til å vurdere om en person potensielt kan være smittet med koronavirus. Hensikten med denne screeningen er å redusere sannsynlighet for at noen som er bærere av viruset kommer på friluftsskole - dette må vi unngå.

Ved positivt svar på et eller flere av spørsmålene som er listet opp, skal deltaker vurderes av lege og ikke møte opp før det er gjort.

Dette skjemaet fylles ut før deltakeren møter første dag, men ikke mer enn 2 dager før. Dersom det i løpet av uken dukker opp symptomer hos deltakeren skal det rapporteres til ansvarlig på camp med en gang og deltakeren skal ikke møte opp før han/hun er vurdert av lege. 

Får foreldre og/eller søsken symptomer/sykdom i løpet av uken er det og viktig at det blir gitt beskjed. 

Vi hjelper hverandre med å holde alle trygge og friske. 

Deltakerens fornavn og etternavn: 
Deltar på: 
Har deltakeren, etter å ha tatt en test, fått påvist koronavirus? Har barnet/ungdommen hatt en eller flere av disse plagene i dag eller i løpet av det siste døgnet? (Hvis ja, kryss av): 


Gjelder noe av dette for barnet/ungdommen? 


Jeg bekrefter at barnet/ungdommen er frisk og symptomfri: