KulTUR__1_.jpg

KulTUR er Frilufstrådet Nordmøre og Romsdal sin nærtursatsing.

Hva er KulTUR?

Velkommen til KulTUR, Friluftsrådets satsing på turløyper i områdene hvor folk bor! 

KulTUR er Friluftsrådets nærtursatsing, og i årene som kommer vil flere KulTUR-løyper åpnes i Friluftsrådets medlemskommuner. Turene kalles KulTUR fordi de inneholder kultur- og/eller naturopplevelser, et kulturminne eller aktiviteter man mener har interesse for både store og små. 

Underveis på turen vil du finne informasjon om ting du ser, og du kan laste ned turbeskrivelse her på stikkut.no, på morotur.no og i morotur-appen. Underveis finner du også turbøker hvor alle kan skrive navnet sitt.

Hvor ligger KulTUR-løypene?

I motsetning til de vanlige Stikk UT!turene som stort sett går til fjells, skal KulTUR-løypene ligge i områdene der folk bor og være tilgjengelige for de aller fleste hele året.
Vanndamman.jpg

Underveis på en KulTUR vil du finne informasjon om historie, natur og kultur, og du kan laste ned skriftlig turbeskrivelse med kart og informasjon her på stikkut.no eller morotur.no. Bildet over er fra Vanndamman i Kristiansund på 1940-tallet (foto: Normøre museum sin fotosamling).

Hvem står bak KulTUR?

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal har hovedansvar for KulTUR-prosjektet, men samarbeider med medlemskommunene, fylkeskommunen og en rekke frivillige og ulike lag og organisasjoner. Sentrale samarbeidspartnere er Nordmøre museum, Romsdalsmuseet og Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Hvorfor KulTUR?

Med KulTUR-prosjektet ønsker Friluftsrådet å bidra til økt aktivitet i områdene der folk bor, støtte opp under visjonen om «Friluftsliv for alle hele året» og å øke kunnskapen om kultur- og naturkvalitetene i folks nærområder.

Turbeskrivelser

Etter hvert som nye turbeskrivelser blir ferdig vil de legges ut her på hjemmesiden.